Projekto pavadinimas: UAB „Alani“ e.komercijos modelio diegimas
Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1559
ALANI, UAB, įm. kodas 302983851

Projekto išlaidų suma 64 344,00 EUR
Skirtas finansavimas 48 258,00 EUR

Projekto tikslas:
Informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą

Uždavinys Nr. 1.: El. savitarnos svetainės sukūrimas

Veikla: Klientų savitarnos sprendimų diegimas el. platformoje ir integracija su išteklių valdymo sistema.
Sukurta pilnai funkcionuojanti el. savitarnos svetainė.

UAB „ALANI“ šiuo metu teikia įvairias statybos paslaugas, atlieka statybos darbus nuo statybos pradžios iki užbaigimo darbų. Elektroninės prekybos platformoje bus prekiaujama UAB „ALANI“ šiuo metu teikiamų statybos paslaugų ruošiniais, kurie supaprastins paslaugų pasirinkimo procesą iki labiausiai tinkančio paslaugų ruošinio pasirinkimo, jo parametrų patikslinimo iki reikiamų ir lengvo bei greito paslaugos ar kelių paslaugų užsakymo apmokant bei pilno apmokėjimo ir kitas sąlygas patvirtinant elektroninės prekybos platformoje. Taip pat elektroninės prekybos platformoje bus prekiaujama originaliomis UAB „ALANI“ paslaugomis

UAB „ALANI“ Projekto užduotys pagal veiksmų programos priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“:
UAB „ALANI“ planuoja plėsti ir tobulinti jau teikiamas statybos paslaugas ir sukurti originalias pardavimus skatinančias priemones/paslaugas. Įmonė planuoja perorientuoti ir skaitmenizuoti procesus per klientų savitarnos sprendimus paslaugų elektroninėse prekybos platformose, modifikuoti, atnaujinti paslaugų užsakymų valdymo sprendimus.
Projekto metu bus:
1. Įvertintos šiuo metu UAB „ALANI“ teikiamos paslaugos ir sukurti šiuo metu parduodamoms paslaugoms patrauklūs ir patogūs klientams elektroninių prekybos platformų sprendimai, leidžiantys užsakyti įmonės teikiamas paslaugas, patogiai atsiskaityti ir atsiimti/išnaudoti užsakymus.
2. Įvertintos įmonės planuojamos sukurti naujos paslaugos ir paslaugų grupės ir integruota į elektroninės prekybos platformas kartu su jau teikiamomis paslaugomis, sukuriant vieningą modernią pardavimo ir užsakymų valdymo sistemą.
Projekto vykdytojas:

UAB Alani

lt_LTLT